Some markkinointi ja ”somestrategia” – osaavatko kilpailijani hallita somen?

Vertailin kolmen samalla toimialalla yritykseni kanssa kilpailevan yrityksen näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Yrityksistä kaikki kolme olivat perustaneet tilin Facebook, Twitter ja Linkedin palveluihin. Lisäksi yrityksistä kahdella oli näkyvyyttä Pinterest, Instagram, Youtube ja toiminnan lopettaneessa Google+ palvelussa.

Yrityksistä yhdellä oli säännöllistä viestintää kaikissa sosiaalisen median kanavissa, jotka on edellä mainittu. Viestintä poikkesi sisällön laajuuden ja päivityksien ajankohtien osalta eri kanavissa kaikilla kolmella yrityksellä. Tämä on mielestäni päätös julkaista kohdennettu sisältö vain valituissa some kanavissa sisältöön perustuen tai se osoittaa kanavien puutteellisen hallinnan. 

Herätä keskustelua ja voit vaikuttaa

Sisältö oli pääsääntöisesti perinteisiä asintuntijakirjoituksia, joissa käsiteltiin menestystä, saavutuksia ja mahdollisuuksia. Kahdella yrityksistä oli myös julkaisuja yrityksen työntekijöistä ja yritystoiminnan toteuttamisesta (kuvia toimistolta jne.). Asiantuntijajulkaisut olivat hyvin samankaltaisia ja ne eivät ole muodostaneet keskustelua. Mielestäni julkaisun tulee herättää tunteita ja aiheuttaa reaktioita puolesta ja vastaan, jotta julkaisu aidosti vaikuttaisi ihmisten toimintaan. 

Yrityksien some kanavissa mukana oleminen eroaa toisistaan huomattavasti. Epäsäännöllisyys some kanavien käytössä oli havaittavissa ja tämä on mielestäni selkeä kehityskohde todella usealle somessa mukana olevalle yritykselle. Toisaalta yritykset, joiden some viestintään tutustuin, tekivät kutenkin ainakin epäsäännöllisen säännöllistä viestintää ja olivat luoneet hyvän perustan somen hyödyntämiselle osana tuloksen tekemistä.

Mielestäni yrityksien some kanavien käyttö erosi toisistaa lähinnä kanavien hallinnan sekä julkaisuiden säännöllisyyden ja -määrän osalta.

Suosittelen kaikkia yrityksiä tekemään somestrategia selvityksen kilpailijoistaan. Selvitys vie toki aikaa laajuudesta riippuen muutamasta tunnista aina useisiin päiviin. Kannattaa kuitenkin aloittaa heti ja kirjata kokemuksia muistiin. Tästä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa kun haluat tehdä tulosta sosiaalisen median avulla. 

8 vinkkiä some markkinoinnin suunnitteluun: 

  • Julkaisenko keskustelua herättävää sisältöä?
  • Vaikutanko oikeasti tavoittelemaasi kohderyhmään?
  • Missä sosiaalisen median kanavassa tavoitan asiakkaani parhaiten?
  • Julkaisenko sisällön henkilönä vai yrityksenä?
  • Millaisen maineriskin olen valmis ottamaan esittämällä mielipiteeni?
  • Tarvitsenko sovelluksen avuksi eri kanavien hallintaan ja julkaisuiden ajastamiseen?
  • Kuinka hallitsen eri some kanavat ja paljonko tämä vie työaikaa?
  • Mitkä ovat rahalliset tavoitteet somessa mukana olemiselle ja miten tavoitteita mitataan?