Mitä on otettava huomioon asiantuntijan mainetta kehitettäessä?

Tutkin opparissani asiantuntijan maineen vaikutusta yritystoimitaan. Ei ole varmastikkaan yllätys, että asiantuntijan maine voi auttaa yritystä menestymään? Menestyminen edellyttää kuitenkin tiettyjen asioiden toteutumista. Tässä alla ovat keskeiset havinnot, joiden pohjalta voitte halutessanne tarkastella aihetta.

Henkilön näkökulmasta:

– Asiantuntijan maineen kehittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja auttamisen haluun.

– Keskeinen menestystekijä on muiden auttaminen tietoa jakamalla.

– Positiiviset ja negatiiviset tilanteet on pyrittävä tunnistamaan etukäteen, jotta toiminta olisi kaikissa tilanteissa hallittua.

– Maineen kehittäminen on jatkuva prosessi ja vaatii sinnikkyyttä.

Yrityksen näkökulmasta:

– Asiantuntijalle tulee varata riittävästi resursseja vuorovaikutukseen ja sisällön tuottamiseen.

– Asiantuntemuksen kehittäminen on keskeinen edellytys menestymiselle ja ”pinnalla” pysymiselle. – Maineen kehittämisen aiheuttama tehtävien muutos voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen lyhyen aikavälin tulokseen. – Maineen kehittäminen on osa asiantuntijan työtä ja työnkuvaa. – Asiantuntijan maine on ominaisuus, joka voi auttaa yritystä menestymään.

Osallistu komentoimalla tätä postausta!