Sosiaalisen median hyödyntäminen Google ADS sovelluksesta saatavan tiedon avulla. Kuvassa on kynä ja paperi sekä kuvassa näkyvää graafia tutkivan henkilön käsi. Kuva esitetään Twitter sovelluksessa.